Close sub menu
Brill Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--33333332
Materiële vaste activa--2000
Financiële vaste activa----000
Vaste activa--34363332
Voorraden--3333
Debiteuren--9988
Overige vlottende activa--0200
Effecten en liquide middelen--6224
Vlottende activa--19161617
Totaal activa--54524949
 
Passiva
Gewoon kapitaal--24212127
Preferent kapitaal--0002
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--9984
Crediteuren--4334
Bank--2210
Overige korte schulden--6171614
Kortlopende schulden--21212018
Totaal passiva--54524949
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9767
Kasstroom investeringsactiviteiten---4-5-5-7
Kasstroom financieringsactiviteiten---1-3-2-2
Kasstroom algemeen--4-1-1-3
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie