Close sub menu
Neways Electronics
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--791012
Materiële vaste activa--69784036
Financiële vaste activa--0000
Vaste activa--83905452
Voorraden--8210111598
Debiteuren--56716253
Overige vlottende activa--7344
Effecten en liquide middelen--2211
Vlottende activa--151187191153
Totaal activa--234278245204
 
Passiva
Gewoon kapitaal--10210610285
Preferent kapitaal--1111
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3337712
Crediteuren--69838366
Bank--10424333
Overige korte schulden--18887
Kortlopende schulden--100135136108
Totaal passiva--234278245204
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--412983
Kasstroom investeringsactiviteiten---3-13-12-7
Kasstroom financieringsactiviteiten---38-1543
Kasstroom algemeen--0100
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie