Close sub menu
Ordina
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa133128130130132
Materiële vaste activa4040455
Financiële vaste activa00000
Vaste activa181181186151155
Voorraden----000
Debiteuren4137676464
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen4444251811
Vlottende activa112105928375
Totaal activa293286278233230
 
Passiva
Gewoon kapitaal179178164153148
Preferent kapitaal25221573
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden27282911
Crediteuren1112737476
Bank11101000
Overige korte schulden3430101
Kortlopende schulden8780857981
Totaal passiva293286278233230
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4243251215
Kasstroom investeringsactiviteiten-8-2-3-3-3
Kasstroom financieringsactiviteiten-35-20-16-2-3
Kasstroom algemeen-120688
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by