Close sub menu
RoodMicrotec
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--2222
Materiële vaste activa--7656
Financiële vaste activa----003
Vaste activa--1111912
Voorraden--0011
Debiteuren--1222
Overige vlottende activa--2311
Effecten en liquide middelen--1121
Vlottende activa--4343
Totaal activa--14141416
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1132
Preferent kapitaal--22-542
Aandeel van derden--2222
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--6668
Crediteuren--1222
Bank--3300
Overige korte schulden--1000
Kortlopende schulden--5523
Totaal passiva--14141416
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2111
Kasstroom investeringsactiviteiten---1-20-1
Kasstroom financieringsactiviteiten--0011
Kasstroom algemeen--0-110
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie