Close sub menu
Nielsen Holdings plc
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--10.51027.74112.01113.572
Materiële vaste activa--8251.398468482
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--11.91112.34213.17614.584
Voorraden----------
Debiteuren----1.1031.1181.280
Overige vlottende activa--576------
Effecten en liquide middelen--6101.362524656
Vlottende activa--2.2241.9772.0032.282
Totaal activa--14.13514.31915.17916.866
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.0512.1952.8474.245
Preferent kapitaal---1.105-1.005-1.110-940
Aandeel van derden--192193196198
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--9.9789.43010.47910.726
Crediteuren--1.209230288296
Bank--293----84
Overige korte schulden----2.2711.3691.206
Kortlopende schulden--1.9142.5011.6571.697
Totaal passiva--14.13514.31915.17916.866
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9991.0661.0581.310
Kasstroom investeringsactiviteiten---537-582-506-1.236
Kasstroom financieringsactiviteiten---307-544-676-215
Kasstroom algemeen--155-60-124-141
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie