Close sub menu
Ball Corp
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--6.36719.2636.6637.395
Materiële vaste activa--5.35113.4104.5424.610
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--13.57712.47612.61413.411
Voorraden--1.3531.2741.2851.526
Debiteuren----1.1861.8021.634
Overige vlottende activa--1.859------
Effecten en liquide middelen--1.3665.3942.163448
Vlottende activa--4.6754.8843.9403.758
Totaal activa--18.25217.36016.55417.169
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.2752.9493.4583.941
Preferent kapitaal---954-4.032-518-656
Aandeel van derden--6270104105
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--10.4718.7648.8979.016
Crediteuren--3.4303.1363.0952.762
Bank--17--219453
Overige korte schulden--9972.441781892
Kortlopende schulden--4.4445.5774.0954.107
Totaal passiva--18.25217.36016.55417.169
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.4321.5481.5661.478
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.181-422-206-545
Kasstroom financieringsactiviteiten---602-46-1.040-1.073
Kasstroom algemeen---3511.080320-140
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie