Close sub menu
PerkinElmer
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.8138.7894.1522.668
Materiële vaste activa--576636319145
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--5.7215.1644.7413.087
Voorraden--515357338247
Debiteuren--1.155745633426
Overige vlottende activa--333------
Effecten en liquide middelen--402384163202
Vlottende activa--2.2391.3741.2351.190
Totaal activa--7.9606.5395.9764.277
 
Passiva
Gewoon kapitaal--3.7352.8142.5852.154
Preferent kapitaal---32-200-176-101
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.5732.9622.6191.505
Crediteuren--327236221168
Bank--381--151
Overige korte schulden--2527536434
Kortlopende schulden--1.652763772603
Totaal passiva--7.9606.5395.9764.277
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--892363311288
Kasstroom investeringsactiviteiten---505-488-160-1.249
Kasstroom financieringsactiviteiten---203150-179-115
Kasstroom algemeen--18526-28-1.076
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie