Close sub menu
Gap (The)
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.744201204204
Materiële vaste activa--49.9522.9122.8052.616
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--9.1633.7983.4213.295
Voorraden----2.1311.9971.830
Debiteuren--316359282335
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--37.3761.3691.7831.783
Vlottende activa--4.5164.2514.5684.315
Totaal activa--13.6798.0497.9897.610
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.6143.3163.5533.1442.904
Preferent kapitaal940533654
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7.27121.1042.3222.3842.253
Crediteuren1.7431.1741.1261.1811.243
Bank831--0065
Overige korte schulden--2.0351.0241.2701.113
Kortlopende schulden3.8843.2092.1742.4612.453
Totaal passiva13.76913.6798.0497.9897.610
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2371.4111.3811.3801.719
Kasstroom investeringsactiviteiten-510-894-1.001-668-529
Kasstroom financieringsactiviteiten895-560-749-731-777
Kasstroom algemeen622-43-369-19413
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie