Close sub menu
ViacomCBS
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--19.438
Materiële vaste activa--3.596
Financiële vaste activa----
Vaste activa--38.856
Voorraden--1.757
Debiteuren--7.017
Overige vlottende activa--15.822
Effecten en liquide middelen--2.984
Vlottende activa--13.807
Totaal activa--52.663
 
Passiva
Gewoon kapitaal--15.371
Preferent kapitaal---1.832
Aandeel van derden--685
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden--28.311
Crediteuren--571
Bank--16
Overige korte schulden--5.017
Kortlopende schulden--8.296
Totaal passiva--52.663
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.294
Kasstroom investeringsactiviteiten--56
Kasstroom financieringsactiviteiten---90
Kasstroom algemeen--2.260
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie