Close sub menu
Linde plc
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--44.38543.15643.0974.018
Materiële vaste activa--28.71129.06429.71711.825
Financiële vaste activa--2.0612.0271.838727
Vaste activa--77.30576.26076.11417.151
Voorraden--1.7291.6971.651614
Debiteuren--4.1674.3224.2971.710
Overige vlottende activa--2.1482.0131.462581
Effecten en liquide middelen--3.7542.7004.466617
Vlottende activa--10.92410.35217.2723.285
Totaal activa--88.22986.61293.38620.436
 
Passiva
Gewoon kapitaal--47.31749.07451.5966.018
Preferent kapitaal---4.690-4.814-4.456-4.098
Aandeel van derden--2.2652.4485.484493
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--24.90722.81723.33410.607
Crediteuren--3.0953.2663.219922
Bank--4.0023.2633.0081.217
Overige korte schulden--4.3325.6316.7291.168
Kortlopende schulden--13.74012.16012.9563.307
Totaal passiva--88.22986.61293.38620.436
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--7.4296.1193.6543.041
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.9861.1895.363-1.314
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.345-8.997-4.998-1.656
Kasstroom algemeen--1.098-1.6894.01971
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie