Close sub menu
Evergy
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--2.3374.6732.339
Materiële vaste activa--20.10619.18418.783
Financiële vaste activa--------
Vaste activa--25.49124.50823.917
Voorraden--505----
Debiteuren--634229194
Overige vlottende activa--3.048----
Effecten en liquide middelen--14523160
Vlottende activa--1.6241.4681.681
Totaal activa--27.11525.97625.598
 
Passiva
Gewoon kapitaal--8.7338.57210.028
Preferent kapitaal---49-50-3
Aandeel van derden---15-27-38
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden--16.04117.8346.873
Crediteuren--654529452
Bank--1.130----
Overige korte schulden--3041.6622.282
Kortlopende schulden--2.3562.3362.867
Totaal passiva--27.11525.97625.598
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.7541.7491.498
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.534-1.080197
Kasstroom financieringsactiviteiten---98-806-1.538
Kasstroom algemeen--122-137157
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie