AB InBev
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa--178.142186.814181.10194.738
Materiële vaste activa--25.91027.18427.52218.952
Financiële vaste activa--6.2445.3634.406260
Vaste activa--213.822222.166215.320116.341
Voorraden--4.2344.1193.9132.862
Debiteuren--4.7475.2855.1053.819
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--7.16111.77614.2386.978
Vlottende activa--18.28123.96043.06118.294
Totaal activa--232.103246.126258.381134.635
 
Passiva
Gewoon kapitaal--64.48672.58571.33942.137
Preferent kapitaal--28.03633.81532.749-12.966
Aandeel van derden--7.4187.63510.0863.582
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--125.740129.695136.84160.460
Crediteuren--15.75015.62014.53612.100
Bank--4.3307.5508.8025.925
Overige korte schulden--12.58310.75112.8569.762
Kortlopende schulden--34.45936.21140.11628.456
Totaal passiva--232.103246.126258.381134.635
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--14.66315.43010.11014.121
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.9657.854-60.077-4.930
Kasstroom financieringsactiviteiten---13.945-21.00450.731-9.281
Kasstroom algemeen---3.2472.280764-90
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by