AB InBev
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20182017201620152014
 
Activa
Immateriële vaste activa178.142186.814181.10194.738100.681
Materiële vaste activa25.91027.18427.52218.95220.263
Financiële vaste activa6.2445.3634.406260228
Vaste activa213.822222.166215.320116.341124.009
Voorraden4.2344.1193.9132.8622.974
Debiteuren4.7475.2855.1053.8194.163
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.16111.77614.2386.9788.658
Vlottende activa18.28123.96043.06118.29418.541
Totaal activa232.103246.126258.381134.635142.550
 
Passiva
Gewoon kapitaal64.48672.58571.33942.13749.972
Preferent kapitaal28.03633.81532.749-12.966-4.495
Aandeel van derden7.4187.63510.0863.5824.285
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden125.740129.695136.84160.46061.085
Crediteuren15.75015.62014.53612.10011.218
Bank4.3307.5508.8025.9257.492
Overige korte schulden12.58310.75112.8569.7627.869
Kortlopende schulden34.45936.21140.11628.45627.208
Totaal passiva232.103246.126258.381134.635142.550
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten14.66315.43010.11014.12114.144
Kasstroom investeringsactiviteiten-3.9657.854-60.077-4.930-11.152
Kasstroom financieringsactiviteiten-13.945-21.00450.731-9.281-3.855
Kasstroom algemeen-3.2472.280764-90-863
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by