Lucas Bols
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa307307307307215
Materiële vaste activa1010222
Financiële vaste activa88886
Vaste activa326325317317223
Voorraden1111987
Debiteuren2523212115
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen33211286
Vlottende activa6955423829
Totaal activa394381359355252
 
Passiva
Gewoon kapitaal194192184171162
Preferent kapitaal2022211511
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden10016415616373
Crediteuren181616169
Bank849448
Overige korte schulden00000
Kortlopende schulden10124202117
Totaal passiva394381359355252
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1814191817
Kasstroom investeringsactiviteiten-2-2-1-3-1
Kasstroom financieringsactiviteiten-8-11-14-10-14
Kasstroom algemeen81453
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by