Close sub menu
DMS IMAGING S.A.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa--0011
Financiële vaste activa----------
Vaste activa--2232
Voorraden----------
Debiteuren------0--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1348
Vlottende activa--2349
Totaal activa--35712
 
Passiva
Gewoon kapitaal---2-6-46
Preferent kapitaal---1-1-1-2
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--0000
Crediteuren--0552
Bank--4552
Overige korte schulden--1--11
Kortlopende schulden--510115
Totaal passiva--35712
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---2-1-13-13
Kasstroom investeringsactiviteiten--0100
Kasstroom financieringsactiviteiten--00820
Kasstroom algemeen---2-1-56
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by