BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--11.72910.9719.4648.157
Materiële vaste activa--23.24519.80118.47117.960
Financiële vaste activa--46.51141.93539.71440.895
Vaste activa--137.404125.442121.901121.671
Voorraden--15.89113.04712.70711.841
Debiteuren--2.5182.5462.6672.825
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--12.03610.9799.0397.880
Vlottende activa--90.63083.53871.58266.864
Totaal activa--228.034208.980193.483188.535
 
Passiva
Gewoon kapitaal--59.32457.55954.11247.108
Preferent kapitaal---1.163-1.338114-41
Aandeel van derden--583529436255
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--85.50279.98369.88873.183
Crediteuren--10.1829.6699.7318.512
Bank--46.09338.82541.10042.326
Overige korte schulden--24.80220.34616.03615.100
Kortlopende schulden--82.62570.90969.04767.989
Totaal passiva--228.034208.980193.483188.535
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.6625.0515.9093.173
Kasstroom investeringsactiviteiten---7.284-7.363-6.163-5.863
Kasstroom financieringsactiviteiten--4.7904.2961.5724.393
Kasstroom algemeen--1.1681.9841.3181.703
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by