OREAL S.A., L
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----12.74912.68411.451
Materiële vaste activa----5.5373.6253.571
Financiële vaste activa----10.8309.1108.767
Vaste activa----29.89325.99124.320
Voorraden----2.9212.8222.495
Debiteuren----4.0873.9833.923
Overige vlottende activa----777573530
Effecten en liquide middelen----5.2863.9923.047
Vlottende activa----13.91712.46611.019
Totaal activa----43.81038.45835.339
 
Passiva
Gewoon kapitaal----29.41926.92824.816
Preferent kapitaal----8.6276.9699.951
Aandeel van derden----753
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----3.5151.4121.347
Crediteuren----4.6584.5504.141
Bank----1.2491.2281.161
Overige korte schulden----4.9614.3343.872
Kortlopende schulden----10.86910.1129.173
Totaal passiva----43.81038.45835.339
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----6.2635.2925.197
Kasstroom investeringsactiviteiten-----1.290-2.016-1.517
Kasstroom financieringsactiviteiten-----3.690-2.368-2.276
Kasstroom algemeen----1.2849081.404
Omzet
Winst
Werknemers
Powered by