SIEMENS AG
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--39.96038.47538.83231.901
Materiële vaste activa--12.18311.38110.97710.157
Financiële vaste activa--22.08720.33821.77123.622
Vaste activa--79.87874.34575.37570.388
Voorraden--14.80613.88519.94218.160
Debiteuren--16.92816.04415.24214.280
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--12.39111.0668.37510.604
Vlottende activa--70.37064.57058.42955.329
Totaal activa--150.248138.915133.804125.717
 
Passiva
Gewoon kapitaal--48.12545.47443.08934.211
Preferent kapitaal--1.133-3521.6711.922
Aandeel van derden--2.8582.5731.438605
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--50.72347.87445.88447.986
Crediteuren--11.40910.7169.7558.048
Bank--6.0345.0575.4476.206
Overige korte schulden--28.72024.12015.57815.685
Kortlopende schulden--48.54142.99543.39442.916
Totaal passiva--150.248138.915133.804125.717
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.4568.4257.1767.611
Kasstroom investeringsactiviteiten---5.011-3.774-7.457-4.144
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.277-1.946-1.560-2.710
Kasstroom algemeen--1.1682.705-1.841757
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by