VONOVIA SE
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--1.6042.9432.6372.743
Materiële vaste activa--359250178116
Financiële vaste activa--52.73743.49133.18326.980
Vaste activa--55.06747.64036.72030.460
Voorraden--9965
Debiteuren--206493235164
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--5015482661.541
Vlottende activa--1.4311.7487972.062
Totaal activa--56.49849.38837.51632.522
 
Passiva
Gewoon kapitaal--19.30817.88015.08112.468
Preferent kapitaal---82371582
Aandeel van derden--1.7611.7841.6101.421
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--31.74625.57818.58516.229
Crediteuren--224244133139
Bank--2.3772.6991.6011.728
Overige korte schulden--1.0381.181473493
Kortlopende schulden--3.6824.1462.2402.405
Totaal passiva--56.49849.38837.51632.522
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.5561.133946829
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.506-3.893-1.350416
Kasstroom financieringsactiviteiten--9033.042-871-2.812
Kasstroom algemeen---47282-1.275-1.567
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by