Close sub menu
GALAPAGOS N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa1972166068--
Materiële vaste activa126154138103--
Financiële vaste activa----------
Vaste activa496498331348--
Voorraden745321----
Debiteuren28--111148--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.6854.0944.7035.1615.781
Vlottende activa3.8624.2374.8625.369--
Totaal activa4.3574.7345.1935.7186.069
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.7962.5262.6432.6702.876
Preferent kapitaal-235-6-12-142.526
Aandeel van derden----00--
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.1341.6861.9832.412--
Crediteuren135149137172--
Bank5776--
Overige korte schulden32--012--
Kortlopende schulden428523566635--
Totaal passiva4.3574.7345.1935.7186.069
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-406-501-504-4273.209
Kasstroom investeringsactiviteiten71-1.246541757-3.765
Kasstroom financieringsactiviteiten-5-1-4221.336
Kasstroom algemeen-340-1.74834352780
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn ca. 15 minuten vertraagd. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?