Close sub menu
Aegon
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen6.8898.37212.2638.74410.768
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen412.448384.4072.3302.0722.020
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen412.448384.4072.3302.0722.020
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf468.884444.868441.106393.031396.291
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen1.3331.3862.4402.6092.456
Overige activa----40.83436.37640.420
Overlopende activa10.5038.79910.44410.91010.135
Totaal activa468.884444.868441.106393.031396.291
 
Passiva
Gewoon kapitaal26.64525.38425.02822.86424.366
Preferent kapitaal6.9316.9626.4985.0806.657
Aandeel van derden19675202220
Groepsvermogen26.84125.45925.04822.88624.386
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen26.84125.45925.04822.88624.386
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf468.884444.868441.106393.031396.291
Voorzieningen----------
Overige schulden----26.57124.80631.479
Overlopende passiva----------
Totaal passiva468.884444.868441.106393.031396.291
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by