Close sub menu
Aegon
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2023202220212020
 
Activa
Immateriële vaste activa--------
Materiële vaste activa--------
Financiële vaste activa--------
Vaste activa--------
Voorraden--------
Debiteuren--------
Overige vlottende activa--------
Effecten en liquide middelen--------
Vlottende activa--------
Totaal activa--------
 
Passiva
Gewoon kapitaal9.42613.38326.64525.384
Preferent kapitaal1.9511.9436.9316.962
Aandeel van derden12917619675
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden--------
Crediteuren--------
Bank--------
Overige korte schulden--------
Kortlopende schulden--------
Totaal passiva301.581400.936468.884444.868
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8642.851-1.796-2.854
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.996616-54-139
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.241-1.920300-778
Kasstroom algemeen-4.3731.547-1.550-3.771
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?