Aegon
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Kasmiddelen--12.2638.74410.76811.347
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers----------
Kredieten----------
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen----------
Deelnemingen--2.3302.0722.0201.884
Totaal bankbedrijf----------
Beleggingen--2.3302.0722.0201.884
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf----------
Totaal verzekeringsbedrijf--441.106393.031396.291425.935
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--2.4402.6092.4562.686
Overige activa--40.83436.37640.42038.949
Overlopende activa--10.44410.91010.13511.423
Totaal activa--441.106393.031396.291425.935
 
Passiva
Gewoon kapitaal--25.02822.86424.36624.710
Preferent kapitaal--6.4985.0806.6578.706
Aandeel van derden--20222023
Groepsvermogen--25.04822.88624.38624.733
Achtergestelde schulden----------
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--25.04822.88624.38624.733
Bankiers----------
Spaargelden----------
Overige toevertrouwde middelen----------
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf----------
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf--441.106393.031396.291425.935
Voorzieningen----------
Overige schulden--26.57124.80631.47930.829
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--441.106393.031396.291425.935
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by