Ahold Delhaize Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa12.06012.01311.63412.5471.968
Materiële vaste activa10.51911.14710.68911.7706.677
Financiële vaste activa1.7731.1031.0721.2171.315
Vaste activa31.92024.48923.90126.29810.620
Voorraden3.3473.1963.0773.2881.676
Debiteuren1.0721.027997952416
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen3.7173.1224.5814.0321.826
Vlottende activa9.5708.8659.9709.9775.260
Totaal activa41.49033.33133.87136.27515.880
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.08314.81615.17016.2765.699
Preferent kapitaal156-62-559752300
Aandeel van derden0000-1
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden14.8188.4948.3969.6025.257
Crediteuren6.3115.8165.2775.3892.800
Bank3.2571.2322.2102.178330
Overige korte schulden2.9402.8632.6822.7431.833
Kortlopende schulden12.59010.02110.30510.3975.002
Totaal passiva41.49033.33133.87136.27515.880
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten5.4494.3233.6952.8932.133
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.687-1.899-1.4101.470-1.124
Kasstroom financieringsactiviteiten-3.227-4.011-1.458-2.249-936
Kasstroom algemeen535-1.5878272.11473
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by