Ahold Delhaize Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--12.06012.01311.63412.547
Materiële vaste activa--10.51911.14710.68911.770
Financiële vaste activa--1.7731.1031.0721.217
Vaste activa--31.92024.48923.90126.298
Voorraden--3.3473.1963.0773.288
Debiteuren--1.0721.027997952
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3.7173.1224.5814.032
Vlottende activa--9.5708.8659.9709.977
Totaal activa--41.49033.33133.87136.275
 
Passiva
Gewoon kapitaal--14.08314.81615.17016.276
Preferent kapitaal--156-62-559752
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--14.8188.4948.3969.602
Crediteuren--6.3115.8165.2775.389
Bank--3.2571.2322.2102.178
Overige korte schulden--2.9402.8632.6822.743
Kortlopende schulden--12.59010.02110.30510.397
Totaal passiva--41.49033.33133.87136.275
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--5.4494.3233.6952.893
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.687-1.899-1.4101.470
Kasstroom financieringsactiviteiten---3.227-4.011-1.458-2.249
Kasstroom algemeen--535-1.5878272.114
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by