Akzo Nobel
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.6253.4583.4094.413
Materiële vaste activa--1.7001.7481.8324.190
Financiële vaste activa--2.0121.4061.319719
Vaste activa--8.2407.1717.13510.339
Voorraden--1.1391.1391.0941.532
Debiteuren--1.8121.8431.7002.272
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.2712.7991.3221.479
Vlottende activa--4.74411.6139.0435.857
Totaal activa--12.98418.78416.17816.196
 
Passiva
Gewoon kapitaal--6.35011.8345.8656.553
Preferent kapitaal--6.25010.3644.5915.303
Aandeel van derden--218204442481
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--3.4143.0663.5494.949
Crediteuren--1.8831.5741.6242.137
Bank--16959997387
Overige korte schulden--4591.0133.3551.488
Kortlopende schulden--3.0023.6806.3224.213
Totaal passiva--12.98418.78416.17816.196
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--331629691.297
Kasstroom investeringsactiviteiten--5.012-5.668-638-979
Kasstroom financieringsactiviteiten---6.579-1.990-436-203
Kasstroom algemeen---1.534-7.496-105115
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by