Close sub menu
Akzo Nobel
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa4.0723.6903.5543.6253.458
Materiële vaste activa2.2592.1041.9451.7001.748
Financiële vaste activa1931781662.0121.406
Vaste activa8.4978.5308.1138.2407.171
Voorraden1.8431.6501.1591.1391.139
Debiteuren2.4471.9731.7511.8121.843
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.7861.2101.8561.2712.799
Vlottende activa6.2445.3485.0644.74411.613
Totaal activa14.74113.87813.17712.98418.784
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.3335.4255.7466.35011.834
Preferent kapitaal--5.3345.6516.25010.364
Aandeel van derden215211204218204
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.4473.3734.1343.4143.066
Crediteuren2.8012.3762.0321.8831.574
Bank2.5431.556119169599
Overige korte schulden1667217804591.013
Kortlopende schulden5.7464.8693.0933.0023.680
Totaal passiva14.74113.87813.17712.98418.784
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2636051.22033162
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.095-134-4275.012-5.668
Kasstroom financieringsactiviteiten1.141-974-353-6.579-1.990
Kasstroom algemeen309-503440-1.534-7.496
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by