Akzo Nobel
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----3.6253.4583.409
Materiële vaste activa----1.7001.7481.832
Financiële vaste activa----2.0121.4061.319
Vaste activa----8.2407.1717.135
Voorraden----1.1391.1391.094
Debiteuren----1.8121.8431.700
Overige vlottende activa----903559575
Effecten en liquide middelen----1.2712.7991.322
Vlottende activa----4.74411.6139.043
Totaal activa----12.98418.78416.178
 
Passiva
Gewoon kapitaal----6.35011.8345.865
Preferent kapitaal----6.25010.3644.591
Aandeel van derden----218204442
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----3.4143.0663.549
Crediteuren----1.8831.5741.624
Bank----169599973
Overige korte schulden----4591.0133.355
Kortlopende schulden----3.0023.6806.322
Totaal passiva----12.98418.78416.178
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----33162969
Kasstroom investeringsactiviteiten----5.012-5.668-638
Kasstroom financieringsactiviteiten-----6.579-1.990-436
Kasstroom algemeen-----1.534-7.496-105
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by