Close sub menu
Akzo Nobel
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.5543.6253.4583.409
Materiële vaste activa--1.9451.7001.7481.832
Financiële vaste activa--1662.0121.4061.319
Vaste activa--8.1138.2407.1717.135
Voorraden--1.1591.1391.1391.094
Debiteuren--1.7511.8121.8431.700
Overige vlottende activa--2.448903559575
Effecten en liquide middelen--1.8561.2712.7991.322
Vlottende activa--5.0644.74411.6139.043
Totaal activa--13.17712.98418.78416.178
 
Passiva
Gewoon kapitaal--5.7466.35011.8345.865
Preferent kapitaal--5.6516.25010.3644.591
Aandeel van derden--204218204442
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--4.1343.4143.0663.549
Crediteuren--2.0321.8831.5741.624
Bank--119169599973
Overige korte schulden--7804591.0133.355
Kortlopende schulden--3.0933.0023.6806.322
Totaal passiva--13.17712.98418.78416.178
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.22033162969
Kasstroom investeringsactiviteiten---4275.012-5.668-638
Kasstroom financieringsactiviteiten---353-6.579-1.990-436
Kasstroom algemeen--440-1.534-7.496-105
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie