Close sub menu
DSM Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa5.3104.4553.5153.0903.058
Materiële vaste activa3.9573.7744.0403.5113.313
Financiële vaste activa6493447482718
Vaste activa9.8848.9398.2197.3317.370
Voorraden2.2971.8792.0191.9931.848
Debiteuren1.6031.3911.5921.5751.542
Overige vlottende activa553617217248281
Effecten en liquide middelen2.0509141.4882.5581.853
Vlottende activa6.1295.4255.2246.3105.432
Totaal activa16.01314.36413.44313.64112.802
 
Passiva
Gewoon kapitaal9.3187.3997.7317.7826.962
Preferent kapitaal156-243-809-426-597
Aandeel van derden798810433103
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden4.1854.6133.4453.2553.509
Crediteuren1.5711.2181.3451.4301.452
Bank10410718938077
Overige korte schulden679886629761699
Kortlopende schulden2.4312.2642.1632.5712.228
Totaal passiva16.01314.36413.44313.64112.802
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.4271.4941.3851.391996
Kasstroom investeringsactiviteiten208-1.482-525-605689
Kasstroom financieringsactiviteiten-98483-1.332-401-1.344
Kasstroom algemeen65195-472385341
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie