Close sub menu
RELX
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--10.64910.27610.4339.159
Materiële vaste activa--378444198209
Financiële vaste activa--362309292329
Vaste activa--11.87111.34411.64710.124
Voorraden--240217212197
Debiteuren--1.6582.0672.0151.822
Overige vlottende activa--482315724427
Effecten en liquide middelen--88138114111
Vlottende activa--2.2742.4452.3522.159
Totaal activa--14.14513.78913.99912.283
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.0992.1662.3292.353
Preferent kapitaal--1.2411.2711.358718
Aandeel van derden--2243021
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.6705.6526.3155.383
Crediteuren--1543.4793.4323.237
Bank--8472.0841.424710
Overige korte schulden--644121519
Kortlopende schulden--4.3745.9475.3214.526
Totaal passiva--14.14513.78913.99912.283
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.5962.0891.9851.848
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.173-733-1.271-422
Kasstroom financieringsactiviteiten---474-1.329-713-1.471
Kasstroom algemeen---51271-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie