RELX
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20172016201520142013
 
Activa
Immateriële vaste activa9.1599.9968.3878.1617.675
Materiële vaste activa209242229228237
Financiële vaste activa329288293237280
Vaste activa10.12410.9709.2589.1698.632
Voorraden197209158142142
Debiteuren1.8221.9561.6011.4901.411
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen111162122277131
Vlottende activa2.1592.3471.9271.9391.808
Totaal activa12.28313.32311.18511.10810.461
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.3532.3202.1442.1102.382
Preferent kapitaal718623619220781
Aandeel van derden2138343133
Groepsvermogen----------
Voorzieningen81112121123132
Langlopende schulden5.3835.6564.8225.0214.203
Crediteuren3.2373.4252.9012.6412.586
Bank7101.244673701650
Overige korte schulden1928302120
Kortlopende schulden4.5265.3094.1853.9463.842
Totaal passiva12.28313.32311.18511.10810.461
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.8481.6821.4071.3261.359
Kasstroom investeringsactiviteiten-422-668-422-544-310
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.471-1.005-1.124-645-1.571
Kasstroom algemeen-459-139137-522
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by