Close sub menu
RELX
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in £ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa10.67010.64910.27610.4339.159
Materiële vaste activa292378444461209
Financiële vaste activa212362251255243
Vaste activa11.50111.87111.34411.64710.124
Voorraden253240217212197
Debiteuren1.6321.6581.7701.7421.603
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11388138114111
Vlottende activa2.3572.2742.4452.3512.159
Totaal activa13.85814.14513.78913.99912.283
 
Passiva
Gewoon kapitaal3.2322.0992.1662.3292.353
Preferent kapitaal2.3311.2411.2711.358656
Aandeel van derden-82243021
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6.8867.6705.6526.3155.383
Crediteuren109154173187240
Bank2328472.0601.392678
Overige korte schulden541644587581544
Kortlopende schulden3.7484.3745.9475.3214.526
Totaal passiva13.85814.14513.78913.99912.283
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2.0161.5962.0891.9851.848
Kasstroom investeringsactiviteiten-384-1.173-733-1.271-422
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.606-474-1.329-713-1.471
Kasstroom algemeen26-51271-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by