Heineken
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Immateriële vaste activa--17.45917.67017.42418.183
Materiële vaste activa--11.35911.1179.2329.552
Financiële vaste activa--2.0211.8412.1662.841
Vaste activa--32.88632.78631.18431.800
Voorraden--1.9201.8141.6181.702
Debiteuren--2.5962.6052.3032.196
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--2.9032.4423.035824
Vlottende activa--9.0708.2488.1375.914
Totaal activa--41.95641.03439.32137.714
 
Passiva
Gewoon kapitaal--14.35813.32113.23813.535
Preferent kapitaal---1.860-1.719-730-223
Aandeel van derden--1.1821.2001.3351.535
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--15.96616.05514.04914.128
Crediteuren--4.0163.4302.9342.797
Bank--2.3583.2123.6501.939
Overige korte schulden--3.8103.5063.3043.398
Kortlopende schulden--10.45010.45810.2438.516
Totaal passiva--41.95641.03439.32137.714
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.3883.8823.7183.489
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.355-2.965-2.007-2.064
Kasstroom financieringsactiviteiten---967-966-672-1.173
Kasstroom algemeen--1.066-491.039252
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by