Heineken
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--17.76917.45917.67017.424
Materiële vaste activa--13.26911.35911.1179.232
Financiële vaste activa--4.8682.0211.8412.166
Vaste activa--38.08532.88632.78631.184
Voorraden--2.2131.9201.8141.618
Debiteuren--2.9132.5962.6052.303
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.8212.9032.4423.035
Vlottende activa--8.4199.0708.2488.137
Totaal activa--46.50441.95641.03439.321
 
Passiva
Gewoon kapitaal--16.14714.35813.32113.238
Preferent kapitaal---1.585-1.860-1.719-730
Aandeel van derden--1.1641.1821.2001.335
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--16.88615.96616.05514.049
Crediteuren--4.7204.0163.4302.934
Bank--3.6862.3583.2123.650
Overige korte schulden--3.6183.8103.5063.304
Kortlopende schulden--12.30710.45010.45810.243
Totaal passiva--46.50441.95641.03439.321
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.3374.3883.8823.718
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.873-2.355-2.965-2.007
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.016-967-966-672
Kasstroom algemeen---1.5521.066-491.039
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by