Close sub menu
Heineken
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--20.76215.76717.76917.459
Materiële vaste activa--12.40111.55113.26911.359
Financiële vaste activa--4.1484.4374.8682.021
Vaste activa--39.27233.61238.08532.886
Voorraden--2.4381.9582.2131.920
Debiteuren--2.3761.7682.9132.588
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3.2484.0001.8212.903
Vlottende activa--9.5789.0208.4199.070
Totaal activa--48.85042.63246.50441.956
 
Passiva
Gewoon kapitaal--17.35613.39216.14714.358
Preferent kapitaal---2.771-3.689----
Aandeel van derden--2.3441.0001.1641.182
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--17.05617.37216.88615.966
Crediteuren--4.6313.6634.7204.016
Bank--3.2333.5803.6862.358
Overige korte schulden--3.9623.3663.6183.810
Kortlopende schulden--12.09410.86812.30710.450
Totaal passiva--48.85042.63246.50441.956
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.1813.1364.3374.388
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.277-1.438-4.873-2.355
Kasstroom financieringsactiviteiten---2.8831.238-1.016-967
Kasstroom algemeen---9792.936-1.5521.066
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by