Heineken
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20182017201620152014
 
Activa
Immateriële vaste activa17.45917.67017.42418.18316.341
Materiële vaste activa11.35911.1179.2329.5528.718
Financiële vaste activa2.0211.8412.1662.8412.770
Vaste activa32.88632.78631.18431.80028.744
Voorraden1.9201.8141.6181.7021.634
Debiteuren2.5962.6052.3032.1962.041
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.9032.4423.035824668
Vlottende activa9.0708.2488.1375.9146.086
Totaal activa41.95641.03439.32137.71434.830
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.35813.32113.23813.53512.409
Preferent kapitaal-1.860-1.719-730-223-357
Aandeel van derden1.1821.2001.3351.5351.043
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden15.96616.05514.04914.12812.846
Crediteuren4.0163.4302.9342.7972.339
Bank2.3583.2123.6501.9392.266
Overige korte schulden3.8103.5063.3043.3983.534
Kortlopende schulden10.45010.45810.2438.5168.532
Totaal passiva41.95641.03439.32137.71434.830
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4.3883.8823.7183.4893.058
Kasstroom investeringsactiviteiten-2.355-2.965-2.007-2.064-1.673
Kasstroom financieringsactiviteiten-967-966-672-1.173-2.453
Kasstroom algemeen1.066-491.039252-1.068
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by