Close sub menu
ING Groep
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Kasmiddelen106.520111.08753.20249.98721.989
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers23.59225.36434.13630.42228.811
Kredieten627.508598.176611.765592.196574.535
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen1.5363.583000
Deelnemingen1.5871.4751.7901.2031.088
Totaal bankbedrijf760.743739.685700.893673.808626.423
Beleggingen1.5871.4751.7901.2031.088
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf651.100623.540645.901622.618603.346
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen3.6714.7685.9954.4164.086
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa951.290937.275891.744887.030846.216
 
Passiva
Gewoon kapitaal53.91854.63753.76950.93250.406
Preferent kapitaal1.0682.3333.9993.5974.377
Aandeel van derden7361.022893803715
Groepsvermogen54.65455.65954.66251.73551.121
Achtergestelde schulden16.71515.80516.58813.72415.968
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen71.36971.46471.25065.45967.089
Bankiers----------
Spaargelden617.296609.642574.433555.812539.799
Overige toevertrouwde middelen617.296609.642574.433555.812539.799
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf617.296609.642574.433555.812539.799
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden----12.82913.51016.064
Overlopende passiva----------
Totaal passiva951.290937.275891.744887.030846.216
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by