ING Groep
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20192018201720162015
 
Activa
Kasmiddelen--49.98721.98918.14421.458
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers--30.42228.81128.85829.988
Kredieten--592.196574.535563.660537.343
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen--0002.153
Deelnemingen--1.2031.0881.1411.039
Totaal bankbedrijf--673.808626.423611.803591.981
Beleggingen--1.2031.0881.1411.039
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf--622.618603.346592.518567.331
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--4.4164.0864.3894.579
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--887.030846.216845.081841.769
 
Passiva
Gewoon kapitaal--50.93250.40649.79347.832
Preferent kapitaal--3.5974.3775.9055.776
Aandeel van derden--803715606638
Groepsvermogen--51.73551.12150.39948.470
Achtergestelde schulden--13.72415.96817.2237.265
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--65.45967.08967.62255.735
Bankiers----------
Spaargelden--555.812539.799522.942500.777
Overige toevertrouwde middelen--555.812539.799522.942500.777
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf--555.812539.799522.942500.777
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden--13.51016.06416.85215.329
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--887.030846.216845.081841.769
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by