Close sub menu
ING Groep
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal49.90953.91854.63753.76950.932
Preferent kapitaal--1.0682.3333.9993.597
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva967.817951.290937.275891.744887.030
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-11.112-14.943101.24313.0556.915
Kasstroom investeringsactiviteiten-5.3076.220-8.487-2.4955.451
Kasstroom financieringsactiviteiten4.6495.387-34.796-4.15415.983
Kasstroom algemeen-11.770-3.33657.9606.40628.349
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by