ING Groep
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Kasmiddelen--53.20249.98721.98918.144
Kortlopende overheidspapieren----------
Bankiers--34.13630.42228.81128.858
Kredieten--611.765592.196574.535563.660
Rentedragende waardepapieren----------
Aandelen----------
Overige financiële deelnemingen--0000
Deelnemingen--1.7901.2031.0881.141
Totaal bankbedrijf--700.893673.808626.423611.803
Beleggingen--1.7901.2031.0881.141
Beleggingen polishouders----------
Overige activa verzekeringsbedrijf--645.901622.618603.346592.518
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen--5.9954.4164.0864.389
Overige activa----------
Overlopende activa----------
Totaal activa--891.744887.030846.216845.081
 
Passiva
Gewoon kapitaal--53.76950.93250.40649.793
Preferent kapitaal--3.9993.5974.3775.905
Aandeel van derden--893803715606
Groepsvermogen--54.66251.73551.12150.399
Achtergestelde schulden--16.58813.72415.96817.223
Fonds voor algemene bankrisico's----------
Aansprakelijk vermogen--71.25065.45967.08967.622
Bankiers----------
Spaargelden--574.433555.812539.799522.942
Overige toevertrouwde middelen--574.433555.812539.799522.942
Schuldbewijzen----------
Totaal bankbedrijf--574.433555.812539.799522.942
Technische voorzieningen----------
Technische voorzieningen polishouders----------
Totaal technische voorzieningen----------
Tegoeden onthouden van herverzekeringen----------
Totaal verzekeringsbedrijf----------
Voorzieningen----------
Overige schulden--12.82913.51016.06416.852
Overlopende passiva----------
Totaal passiva--891.744887.030846.216845.081
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by