Close sub menu
ING Groep
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa----------
Materiële vaste activa----------
Financiële vaste activa----------
Vaste activa----------
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen----------
Vlottende activa----------
Totaal activa----------
 
Passiva
Gewoon kapitaal51.24049.90953.91854.63753.769
Preferent kapitaal-2.763--1.0682.3334.000
Aandeel van derden----------
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----------
Crediteuren----------
Bank----------
Overige korte schulden----------
Kortlopende schulden----------
Totaal passiva975.583967.817951.290937.275891.744
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-11.340-11.112-14.943101.243--
Kasstroom investeringsactiviteiten-8.545-5.3076.220-8.487--
Kasstroom financieringsactiviteiten18.4044.6495.387-34.796--
Kasstroom algemeen-1.481-11.770-3.33657.960--
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?