Close sub menu
Philips Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa14.28711.01112.12012.09211.053
Materiële vaste activa2.6992.6822.8661.7121.591
Financiële vaste activa426240233244142
Vaste activa20.61316.48617.55716.44615.198
Voorraden3.4502.9932.7732.6742.353
Debiteuren3.5593.9284.5544.0353.909
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen2.3033.2261.4251.6881.939
Vlottende activa10.34711.2279.4599.57210.117
Totaal activa30.96127.71327.01626.01925.315
 
Passiva
Gewoon kapitaal14.43811.87012.59712.08811.999
Preferent kapitaal748-340651548385
Aandeel van derden3631282924
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.0378.0777.4135.9596.426
Crediteuren1.8722.1192.0892.3032.090
Bank5061.2295081.394672
Overige korte schulden3.1592.6532.6492.5911.701
Kortlopende schulden7.4507.7356.9787.9436.866
Totaal passiva30.96127.71327.01626.01925.315
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.7142.6892.0311.7801.870
Kasstroom investeringsactiviteiten-353-1.316-603-1.486-3.199
Kasstroom financieringsactiviteiten-2.347483-1.665-1.19255
Kasstroom algemeen-9861.856-237-898-1.274
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by