Philips Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--12.12010.21511.05312.450
Materiële vaste activa--2.8661.7121.5912.155
Financiële vaste activa--481604729525
Vaste activa--17.55716.44715.19818.228
Voorraden--2.7732.6742.3533.392
Debiteuren--4.2803.8053.6094.992
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.4251.6881.9392.334
Vlottende activa--9.4599.57210.11714.075
Totaal activa--27.01626.01925.31530.976
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.62512.08811.99912.601
Preferent kapitaal--6805493851.280
Aandeel van derden--282924907
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7.4135.9596.4268.322
Crediteuren--2.0892.3032.0902.845
Bank--5081.3946721.585
Overige korte schulden--4.3144.1283.6495.446
Kortlopende schulden--6.9787.9436.86610.473
Totaal passiva--27.01626.01925.31530.976
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2.0311.7801.8701.904
Kasstroom investeringsactiviteiten---603-1.486-3.199-1.167
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.665-1.19255-420
Kasstroom algemeen---237-898-1.274317
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by