Close sub menu
Philips Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa13.76414.28711.01112.12012.092
Materiële vaste activa2.6382.6992.6822.8661.712
Financiële vaste activa537426240233244
Vaste activa20.42920.61316.48617.55716.446
Voorraden4.0493.4502.9932.7732.674
Debiteuren4.1153.5593.9284.5544.035
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.1722.3033.2261.4251.688
Vlottende activa10.25910.34711.2279.4599.572
Totaal activa30.68830.96127.71327.01626.019
 
Passiva
Gewoon kapitaal13.24914.43811.87012.59712.088
Preferent kapitaal6.558748-340651548
Aandeel van derden3436312829
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.4719.0378.0777.4135.959
Crediteuren1.9681.8722.1192.0892.303
Bank9315061.2295081.394
Overige korte schulden3.3693.1592.6532.6492.591
Kortlopende schulden7.9347.4507.7356.9787.943
Totaal passiva30.68830.96127.71327.01626.019
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten-1731.7142.6892.0311.780
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.487-353-1.316-603-1.486
Kasstroom financieringsactiviteiten500-2.347483-1.665-1.192
Kasstroom algemeen-1.160-9861.856-237-898
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by