RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.0823.3473.3813.556
Materiële vaste activa--650157159154
Financiële vaste activa--202478563530
Vaste activa--4.6085.0924.6844.677
Voorraden----------
Debiteuren--3.6473.8724.0203.965
Overige vlottende activa--6741.110581438
Effecten en liquide middelen--474225273326
Vlottende activa--4.9795.0665.2545.086
Totaal activa--9.58710.1589.9389.763
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.6684.4724.4784.251
Preferent kapitaal----606704631
Aandeel van derden--1111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--673691739880
Crediteuren--525665598472
Bank--332981764713
Overige korte schulden--3.3233.2523.2853.330
Kortlopende schulden--4.2454.9944.7204.631
Totaal passiva--9.58710.1589.9389.763
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.4621.269747688
Kasstroom investeringsactiviteiten---112-137-130-457
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.090-1.177-713-557
Kasstroom algemeen--260-45-96-327
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by