RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.3473.3813.5563.354
Materiële vaste activa--157159154165
Financiële vaste activa--478563530455
Vaste activa--5.0924.6844.6774.494
Voorraden----------
Debiteuren--3.8724.0203.9653.534
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--225273326386
Vlottende activa--5.0665.2545.0864.632
Totaal activa--10.1589.9389.7639.126
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.4724.4784.2514.140
Preferent kapitaal--606704631588
Aandeel van derden--1111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--691739880948
Crediteuren--665598472455
Bank--981764713480
Overige korte schulden--3.2523.2853.3303.031
Kortlopende schulden--4.9944.7204.6314.037
Totaal passiva--10.1589.9389.7639.126
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.269747688560
Kasstroom investeringsactiviteiten---137-130-457-676
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.177-713-55798
Kasstroom algemeen---45-96-327-18
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by