Close sub menu
RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3.0823.3473.3813.556
Materiële vaste activa--650157159154
Financiële vaste activa--202478563530
Vaste activa--4.6085.0924.6844.677
Voorraden----------
Debiteuren--3.6473.8724.0203.965
Overige vlottende activa--6741.110581438
Effecten en liquide middelen--474225273326
Vlottende activa--4.9795.0665.2545.086
Totaal activa--9.58710.1589.9389.763
 
Passiva
Gewoon kapitaal--4.6684.4724.4784.251
Preferent kapitaal----606704631
Aandeel van derden--1111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--673691739880
Crediteuren--525665598472
Bank--332981764713
Overige korte schulden--3.3233.2523.2853.330
Kortlopende schulden--4.2454.9944.7204.631
Totaal passiva--9.58710.1589.9389.763
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.4621.269747688
Kasstroom investeringsactiviteiten---112-137-130-457
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.090-1.177-713-557
Kasstroom algemeen--260-45-96-327
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie