Close sub menu
RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa3.3973.2003.0823.3473.381
Materiële vaste activa677658650688159
Financiële vaste activa184195202478563
Vaste activa4.8914.6724.6085.0924.684
Voorraden----------
Debiteuren5.8284.4773.6473.8724.020
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen274859474225273
Vlottende activa6.2186.3684.9795.0665.254
Totaal activa11.10911.0409.58710.1589.938
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.9144.9014.6684.4724.478
Preferent kapitaal929856310734791
Aandeel van derden11111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.1671.345673691739
Crediteuren4.576806525665598
Bank2552033321.185764
Overige korte schulden1183.7213.3233.0483.285
Kortlopende schulden5.0274.7934.2454.9944.720
Totaal passiva11.10911.0409.58710.1589.938
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.0739141.4621.269747
Kasstroom investeringsactiviteiten-290-207-112-137-130
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.374-322-1.090-1.177-713
Kasstroom algemeen-591385260-45-96
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by