Close sub menu
RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa3.2003.0823.3473.3813.556
Materiële vaste activa658650688159154
Financiële vaste activa195202478563530
Vaste activa4.6724.6085.0924.6844.677
Voorraden----------
Debiteuren4.4773.6473.8724.0203.965
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen859474225273326
Vlottende activa6.3684.9795.0665.2545.086
Totaal activa11.0409.58710.1589.9389.763
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.9014.6684.4724.4784.251
Preferent kapitaal856310734791699
Aandeel van derden11111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.345673691739880
Crediteuren806525665598472
Bank2033321.185764713
Overige korte schulden3.7213.3233.0483.2853.330
Kortlopende schulden4.7934.2454.9944.7204.631
Totaal passiva11.0409.58710.1589.9389.763
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten9141.4621.269747688
Kasstroom investeringsactiviteiten-207-112-137-130-457
Kasstroom financieringsactiviteiten-322-1.090-1.177-713-557
Kasstroom algemeen385260-45-96-327
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by