Close sub menu
RANDSTAD NV
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa3.3423.3973.2003.0823.347
Materiële vaste activa679677658650688
Financiële vaste activa3184195202478
Vaste activa4.8684.8914.6724.6085.092
Voorraden----------
Debiteuren--5.8284.4773.6473.872
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen261274859474225
Vlottende activa5.8186.2186.3684.9795.066
Totaal activa10.68611.10911.0409.58710.158
 
Passiva
Gewoon kapitaal4.6994.9144.9014.6684.472
Preferent kapitaal2.315929856310734
Aandeel van derden11111
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7601.1671.345673691
Crediteuren4.2894.576806525665
Bank6962552033321.185
Overige korte schulden1781183.7213.3233.048
Kortlopende schulden5.2265.0274.7934.2454.994
Totaal passiva10.68611.10911.0409.58710.158
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.1941.0739141.4621.269
Kasstroom investeringsactiviteiten-147-290-207-112-137
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.034-1.374-322-1.090-1.177
Kasstroom algemeen13-591385260-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?