Close sub menu
Wolters Kluwer
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa5.9206.0425.8005.6385.694
Materiële vaste activa320362376403436
Financiële vaste activa11111088
Vaste activa6.3406.5336.2906.2006.299
Voorraden8479656873
Debiteuren1.0871.0881.0089861.087
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.1351.3461.001723899
Vlottende activa2.7542.9772.7382.1832.476
Totaal activa9.0949.5109.0288.3838.775
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.7492.3102.4172.0872.380
Preferent kapitaal328466215-118242
Aandeel van derden0--000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.5553.3313.5553.1452.586
Crediteuren997990123133169
Bank68078580531995
Overige korte schulden861071.002800803
Kortlopende schulden3.7903.8693.0563.1513.809
Totaal passiva9.0949.5109.0288.3838.775
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.5451.5821.2921.1971.102
Kasstroom investeringsactiviteiten-374-299-287-563-231
Kasstroom financieringsactiviteiten-1.481-991-451-627-631
Kasstroom algemeen-3102925547240
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?