Close sub menu
Wolters Kluwer
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa5.8005.6385.6945.7855.581
Materiële vaste activa37640343694101
Financiële vaste activa10881511
Vaste activa6.2906.2006.2996.0555.802
Voorraden6568737595
Debiteuren1.0089861.0871.0181.083
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.0017238997831.020
Vlottende activa2.7382.1832.4762.2752.684
Totaal activa9.0288.3838.7758.3308.486
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.4172.0872.3802.2672.321
Preferent kapitaal215-118242148-17
Aandeel van derden00004
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.5553.1452.5862.7162.643
Crediteuren123133169397335
Bank805319957481.038
Overige korte schulden1.002800803584721
Kortlopende schulden3.0563.1513.8093.3473.518
Totaal passiva9.0288.3838.7758.3308.486
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.2921.1971.102934940
Kasstroom investeringsactiviteiten-287-563-231-83-409
Kasstroom financieringsactiviteiten-451-627-631-1.432-60
Kasstroom algemeen5547240-581471
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by