Wolters Kluwer
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.6945.7855.5816.113
Materiële vaste activa--9594101126
Financiële vaste activa--47512740
Vaste activa--6.2996.0555.8026.362
Voorraden--737595118
Debiteuren--1.0871.0181.0831.175
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8997831.020940
Vlottende activa--2.4762.2752.6842.451
Totaal activa--8.7758.3308.4868.813
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.3802.2672.3212.621
Preferent kapitaal--242148-117458
Aandeel van derden--0045
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--2.5862.7162.6432.985
Crediteuren--169397335414
Bank--9207481.038556
Overige korte schulden--2.5572.1762.1332.209
Kortlopende schulden--3.8093.3473.5183.202
Totaal passiva--8.7758.3308.4868.813
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--1.102934940927
Kasstroom investeringsactiviteiten---231-83-409-669
Kasstroom financieringsactiviteiten---631-1.432-60-419
Kasstroom algemeen--240-581471-161
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by