Close sub menu
Wolters Kluwer
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa6.0425.8005.6385.6945.785
Materiële vaste activa36237640343694
Financiële vaste activa11108815
Vaste activa6.5336.2906.2006.2996.055
Voorraden7965687375
Debiteuren1.0881.0089861.0871.018
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1.3461.001723899783
Vlottende activa2.9772.7382.1832.4762.275
Totaal activa9.5109.0288.3838.7758.330
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.3102.4172.0872.3802.267
Preferent kapitaal466215-118242148
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden3.3313.5553.1452.5862.716
Crediteuren990123133169397
Bank78580531995748
Overige korte schulden1071.002800803584
Kortlopende schulden3.8693.0563.1513.8093.347
Totaal passiva9.5109.0288.3838.7758.330
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten1.5821.2921.1971.102934
Kasstroom investeringsactiviteiten-299-287-563-231-83
Kasstroom financieringsactiviteiten-991-451-627-631-1.432
Kasstroom algemeen2925547240-581
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by