Close sub menu
ACOMO
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--2042076868
Materiële vaste activa--71744138
Financiële vaste activa------00
Vaste activa--278284126109
Voorraden--393266141143
Debiteuren--1621288395
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3411
Vlottende activa--586420233248
Totaal activa--867704359357
 
Passiva
Gewoon kapitaal--364288203194
Preferent kapitaal--7628108
Aandeel van derden--1100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--1351662318
Crediteuren--83564241
Bank--2331446984
Overige korte schulden--44462118
Kortlopende schulden--366249132146
Totaal passiva--867704359357
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---36356019
Kasstroom investeringsactiviteiten---11-271-7-6
Kasstroom financieringsactiviteiten--47239-53-15
Kasstroom algemeen---130-2
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by