Close sub menu
ASM International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa965286221200161
Materiële vaste activa344284237165149
Financiële vaste activa692849743778790
Vaste activa2.0791.4911.2791.2301.167
Voorraden538212162173172
Debiteuren581447280200173
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen419492435498286
Vlottende activa1.6721.220951945681
Totaal activa3.7512.7112.2302.1751.848
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.7492.2421.8551.8191.642
Preferent kapitaal--12926127100
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden22162353612
Crediteuren24417512512081
Bank--8600
Overige korte schulden3412791166107
Kortlopende schulden780408340321194
Totaal passiva3.7512.7112.2302.1751.848
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten541381264489137
Kasstroom investeringsactiviteiten-475-114-144-79-85
Kasstroom financieringsactiviteiten-133-240-170-206-603
Kasstroom algemeen-6626-50204-551
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by