ASM International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----200161125
Materiële vaste activa----165149111
Financiële vaste activa----778790731
Vaste activa----1.2301.1671.018
Voorraden----173172143
Debiteuren----200173163
Overige vlottende activa----866853
Effecten en liquide middelen----498286836
Vlottende activa----9456811.159
Totaal activa----2.1751.8482.177
 
Passiva
Gewoon kapitaal----1.8191.6421.998
Preferent kapitaal----12710040
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----361214
Crediteuren----1208179
Bank----000
Overige korte schulden----16610766
Kortlopende schulden----321194151
Totaal passiva----2.1751.8482.177
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----489137120
Kasstroom investeringsactiviteiten-----79-85639
Kasstroom financieringsactiviteiten-----206-603-268
Kasstroom algemeen----204-551491
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by