Close sub menu
ASM International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--221200161125
Materiële vaste activa--237165149111
Financiële vaste activa--743778790731
Vaste activa--1.2791.2301.1671.018
Voorraden--162173172143
Debiteuren--280200173163
Overige vlottende activa--78866853
Effecten en liquide middelen--435498286836
Vlottende activa--9519456811.159
Totaal activa--2.2302.1751.8482.177
 
Passiva
Gewoon kapitaal--1.8551.8191.6421.998
Preferent kapitaal--2612710040
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--35361214
Crediteuren--1251208179
Bank--6000
Overige korte schulden--9116610766
Kortlopende schulden--340321194151
Totaal passiva--2.2302.1751.8482.177
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--264489137120
Kasstroom investeringsactiviteiten---144-79-85639
Kasstroom financieringsactiviteiten---170-206-603-268
Kasstroom algemeen---50204-551491
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie