Close sub menu
ASM International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa286221200161125
Materiële vaste activa284237165149111
Financiële vaste activa849743778790731
Vaste activa1.4911.2791.2301.1671.018
Voorraden212162173172143
Debiteuren447280200173163
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen492435498286836
Vlottende activa1.2209519456811.159
Totaal activa2.7112.2302.1751.8482.177
 
Passiva
Gewoon kapitaal2.2421.8551.8191.6421.998
Preferent kapitaal1292612710040
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden6235361214
Crediteuren1751251208179
Bank86000
Overige korte schulden1279116610766
Kortlopende schulden408340321194151
Totaal passiva2.7112.2302.1751.8482.177
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten381264489137120
Kasstroom investeringsactiviteiten-114-144-79-85639
Kasstroom financieringsactiviteiten-240-170-206-603-268
Kasstroom algemeen26-50204-551491
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by