Close sub menu
BAM Groep Koninklijke
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--346334400408
Materiële vaste activa--408546589290
Financiële vaste activa--253256135110
Vaste activa--1.2861.3791.5131.271
Voorraden--430518546578
Debiteuren--445626684--
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--1.2851.789854744
Vlottende activa--3.2103.8453.0273.307
Totaal activa--4.4965.2254.5404.578
 
Passiva
Gewoon kapitaal--654583628729
Preferent kapitaal---77-100-184-165
Aandeel van derden--0156
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5111.081735591
Crediteuren--2.8723.0442.8823.081
Bank--10829216863
Overige korte schulden--34121511296
Kortlopende schulden--3.3323.5593.1713.252
Totaal passiva--4.4965.2254.5404.578
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--320614365209
Kasstroom investeringsactiviteiten---16660-104-74
Kasstroom financieringsactiviteiten---662294-173-67
Kasstroom algemeen---5079698968
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by