Close sub menu
BE Semiconductor Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa1391271149588
Materiële vaste activa5651403842
Financiële vaste activa----------
Vaste activa208198208156147
Voorraden9392945247
Debiteuren1431481759381
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen188672647599408
Vlottende activa688937936756550
Totaal activa8971.1351.144911697
 
Passiva
Gewoon kapitaal421629619371299
Preferent kapitaal1501371066461
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden338363337439312
Crediteuren4741754430
Bank76331
Overige korte schulden6775814548
Kortlopende schulden13714418810187
Totaal passiva8971.1351.144911697
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten209272278162120
Kasstroom investeringsactiviteiten-7316-25-11534
Kasstroom financieringsactiviteiten-440-248-18252-173
Kasstroom algemeen-304417198-19
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?