Close sub menu
BE Semiconductor Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--95888379
Materiële vaste activa--38302927
Financiële vaste activa----0500
Vaste activa--156147169113
Voorraden--52476071
Debiteuren--9381106152
Overige vlottende activa--232877
Effecten en liquide middelen--599408426528
Vlottende activa--756550604762
Totaal activa--911697773875
 
Passiva
Gewoon kapitaal--371299372434
Preferent kapitaal--64614838
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--439312300295
Crediteuren--44303363
Bank--31413
Overige korte schulden--45484853
Kortlopende schulden--10187101146
Totaal passiva--911697773875
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--16236184168
Kasstroom investeringsactiviteiten---115-5-19868
Kasstroom financieringsactiviteiten--52-7-21971
Kasstroom algemeen--9825-232308
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie