Close sub menu
Brunel International
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--60172022
Materiële vaste activa--504587
Financiële vaste activa--1--00
Vaste activa--137798943
Voorraden----------
Debiteuren--174131174161
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--9915085106
Vlottende activa--365347349352
Totaal activa--502426437396
 
Passiva
Gewoon kapitaal--288273278283
Preferent kapitaal--359187175
Aandeel van derden--142-41
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--4832336
Crediteuren----151717
Bank--1211150
Overige korte schulden--125789488
Kortlopende schulden--152120131106
Totaal passiva--502426437396
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--179320-6
Kasstroom investeringsactiviteiten---35-7-6-7
Kasstroom financieringsactiviteiten---32-17-30-6
Kasstroom algemeen---5068-16-19
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by