Close sub menu
Fugro
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)2021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--277289377
Materiële vaste activa--658725620
Financiële vaste activa--84108101
Vaste activa--1.0551.1721.141
Voorraden--283029
Debiteuren--203268262
Overige vlottende activa--365043
Effecten en liquide middelen--183201227
Vlottende activa--646885803
Totaal activa--1.7012.0561.944
 
Passiva
Gewoon kapitaal--702597669
Preferent kapitaal---291-172-130
Aandeel van derden--101134
Groepsvermogen--------
Voorzieningen--------
Langlopende schulden--484914795
Crediteuren--8186120
Bank--86267
Overige korte schulden--268358245
Kortlopende schulden--506534447
Totaal passiva--1.7012.0561.944
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--12211213
Kasstroom investeringsactiviteiten---33-89-46
Kasstroom financieringsactiviteiten---84-4865
Kasstroom algemeen--5-2531
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie