Close sub menu
SBM Offshore
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--50231942
Materiële vaste activa--5421.0051.1981.243
Financiële vaste activa--2823256.3856.603
Vaste activa--7.2437.8917.6417.922
Voorraden--143810110
Debiteuren--115128175216
Overige vlottende activa--6.3696.5383934
Effecten en liquide middelen--414506718957
Vlottende activa--3.8422.3962.3513.085
Totaal activa--11.08510.2879.99211.007
 
Passiva
Gewoon kapitaal--2.5562.7482.6342.501
Preferent kapitaal---296-238-99-54
Aandeel van derden--9058659781.058
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5.0504.9264.5454.935
Crediteuren--13114314098
Bank--1.2366125191.223
Overige korte schulden--1.1649561.1511.160
Kortlopende schulden--2.5741.7481.8352.514
Totaal passiva--11.08510.2879.99211.007
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---128-2201.647955
Kasstroom investeringsactiviteiten---17282-61121
Kasstroom financieringsactiviteiten--50-264-1.797-1.019
Kasstroom algemeen---95-202-21157
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie