Close sub menu
ArcelorMittal
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.9034.4254.3125.432
Materiële vaste activa--30.16730.07530.62236.231
Financiële vaste activa--11.88411.4659.7976.529
Vaste activa--57.42955.57354.07959.292
Voorraden--20.08719.85812.32817.296
Debiteuren--3.8395.1433.0723.569
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--9.4144.3715.9634.995
Vlottende activa--37.11834.93927.97328.616
Totaal activa--94.54790.51282.05287.908
 
Passiva
Gewoon kapitaal--53.15249.10638.28038.521
Preferent kapitaal---19.358-17.563-18.919-18.893
Aandeel van derden--2.4382.2381.9571.962
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--16.55915.00119.14826.138
Crediteuren--13.53215.09311.52512.614
Bank--2.5831.9132.5072.869
Overige korte schulden--1.1015.8958.1715.426
Kortlopende schulden--22.39824.16722.66721.287
Totaal passiva--94.54790.51282.05287.908
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--10.2039.9054.0826.017
Kasstroom investeringsactiviteiten---4.483-340-2.011-3.824
Kasstroom financieringsactiviteiten---477-10.898-1.498514
Kasstroom algemeen--5.243-1.3335732.707
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?