Close sub menu
ArcelorMittal
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--4.4254.3125.4325.728
Materiële vaste activa--30.07530.62236.23135.638
Financiële vaste activa--11.4659.7976.5294.906
Vaste activa--55.57354.07959.29258.774
Voorraden--19.85812.32817.29620.744
Debiteuren--5.1433.0723.5694.432
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--4.3715.9634.9952.354
Vlottende activa--34.93927.97328.61632.475
Totaal activa--90.51282.05287.90891.249
 
Passiva
Gewoon kapitaal--49.10638.28038.52142.086
Preferent kapitaal---17.563-18.919-18.893-18.157
Aandeel van derden--2.2381.9571.9622.022
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--15.00119.14826.13823.686
Crediteuren--15.09311.52512.61413.981
Bank--1.9132.5072.8693.167
Overige korte schulden--5.8958.1715.4266.069
Kortlopende schulden--24.16722.66721.28723.455
Totaal passiva--90.51282.05287.90891.249
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--9.9054.0826.0174.196
Kasstroom investeringsactiviteiten---340-2.011-3.824-3.759
Kasstroom financieringsactiviteiten---10.898-1.498514-689
Kasstroom algemeen---1.3335732.707-252
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by