ArcelorMittal
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa----5.4325.7285.737
Materiële vaste activa----36.23135.63836.971
Financiële vaste activa----6.5294.9065.555
Vaste activa----59.29258.77458.552
Voorraden----17.29620.74417.986
Debiteuren----3.5694.4323.863
Overige vlottende activa----11.10012.50210.289
Effecten en liquide middelen----4.9952.3542.786
Vlottende activa----28.61632.47526.745
Totaal activa----87.90891.24985.297
 
Passiva
Gewoon kapitaal----38.52142.08638.789
Preferent kapitaal-----18.893-18.157-16.639
Aandeel van derden----1.9622.0222.066
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden----26.13823.68623.032
Crediteuren----12.61413.98113.428
Bank----2.8693.1672.785
Overige korte schulden----5.4266.0694.965
Kortlopende schulden----21.28723.45521.410
Totaal passiva----87.90891.24985.297
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten----6.0174.1964.563
Kasstroom investeringsactiviteiten-----3.824-3.759-2.830
Kasstroom financieringsactiviteiten----514-689-1.731
Kasstroom algemeen----2.707-2522
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by