ArcelorMittal
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.4325.7285.7375.651
Materiële vaste activa--36.23135.63836.97134.831
Financiële vaste activa--6.5294.9065.5555.223
Vaste activa--59.29258.77458.55252.895
Voorraden--17.29620.74417.98614.734
Debiteuren--3.5694.4323.8632.974
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--4.9952.3542.7862.615
Vlottende activa--28.61632.47526.74522.247
Totaal activa--87.90891.24985.29775.142
 
Passiva
Gewoon kapitaal--38.52142.08638.78930.135
Preferent kapitaal---18.893-18.157-16.639-20.676
Aandeel van derden--1.9622.0222.0662.190
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--26.13823.68623.03224.702
Crediteuren--12.61413.98113.42811.633
Bank--2.8693.1672.7851.885
Overige korte schulden--5.4266.0694.9654.464
Kortlopende schulden--21.28723.45521.41018.115
Totaal passiva--87.90891.24985.29775.142
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--6.0174.1964.5632.708
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.824-3.759-2.830-1.143
Kasstroom financieringsactiviteiten--514-689-1.731-2.926
Kasstroom algemeen--2.707-2522-1.361
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by