Close sub menu
Nedap N.V.
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--3223
Materiële vaste activa--41393839
Financiële vaste activa--------0
Vaste activa--45434142
Voorraden--28232329
Debiteuren----272324
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--17302619
Vlottende activa--90897878
Totaal activa--135132119121
 
Passiva
Gewoon kapitaal--81807374
Preferent kapitaal----187373
Aandeel van derden------00
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--17171718
Crediteuren--32131112
Bank--1111
Overige korte schulden--1171416
Kortlopende schulden--37342829
Totaal passiva--135132119121
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--18283030
Kasstroom investeringsactiviteiten---11-10-87
Kasstroom financieringsactiviteiten---19-15-15-15
Kasstroom algemeen---124721
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?