Close sub menu
Kendrion
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20232022202120202019
 
Activa
Immateriële vaste activa--127183158116
Materiële vaste activa--132122119111
Financiële vaste activa----033
Vaste activa--279325300245
Voorraden--85806256
Debiteuren--71574743
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3819137
Vlottende activa--198166130113
Totaal activa--477491429358
 
Passiva
Gewoon kapitaal--175223203204
Preferent kapitaal----133118114
Aandeel van derden----000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--19616913679
Crediteuren--78524441
Bank--1213126
Overige korte schulden--6141626
Kortlopende schulden--106998975
Totaal passiva--477491429358
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--38284241
Kasstroom investeringsactiviteiten---38-49-94-20
Kasstroom financieringsactiviteiten--222457-17
Kasstroom algemeen--22344
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?