Close sub menu
Kendrion
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa183158116116118
Materiële vaste activa12211911111490
Financiële vaste activa03330
Vaste activa325300245246221
Voorraden8062566457
Debiteuren5747434850
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen19137108
Vlottende activa166130113129124
Totaal activa491429358375345
 
Passiva
Gewoon kapitaal223203204182180
Preferent kapitaal13311811410184
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1691367910878
Crediteuren5244414244
Bank131261212
Overige korte schulden1416263029
Kortlopende schulden9989758587
Totaal passiva491429358375345
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten2842413739
Kasstroom investeringsactiviteiten-49-94-20-34-28
Kasstroom financieringsactiviteiten2457-173-24
Kasstroom algemeen3445-13
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by