Close sub menu
Sligro Food Group
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa271274331292298
Materiële vaste activa493515538313303
Financiële vaste activa5554505353
Vaste activa826853929670663
Voorraden226188230217207
Debiteuren9378173175132
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen1213193358
Vlottende activa407345526544684
Totaal activa1.2331.1981.4551.2141.347
 
Passiva
Gewoon kapitaal453432500537651
Preferent kapitaal-4403472509629
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden398402362215221
Crediteuren255217350339252
Bank21371181414
Overige korte schulden103109125109208
Kortlopende schulden382364593462475
Totaal passiva1.2331.1981.4551.2141.347
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten7310113245172
Kasstroom investeringsactiviteiten-35-10-127331-190
Kasstroom financieringsactiviteiten-22-89-45-403-14
Kasstroom algemeen162-40-27-32
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by