Close sub menu
UNILEVER PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--38.59134.94131.02929.493
Materiële vaste activa--10.34710.55812.06210.347
Financiële vaste activa------874642
Vaste activa--57.69451.50248.37643.975
Voorraden--4.6834.4624.1644.301
Debiteuren--3.5823.4334.9164.350
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--3.4155.5484.1853.230
Vlottende activa--17.40116.15716.43015.481
Totaal activa--75.09567.65964.80659.456
 
Passiva
Gewoon kapitaal--17.10715.26613.19211.572
Preferent kapitaal---82.574-80.846-4.487-4.678
Aandeel van derden--2.6392.389694720
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--30.57129.41229.94227.392
Crediteuren--8.8968.3759.1909.121
Bank--7.2524.4614.6913.235
Overige korte schulden--2.8362.0396.1995.797
Kortlopende schulden--24.77820.59220.97819.772
Totaal passiva--75.09567.65964.80659.456
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--7.9729.0588.1096.753
Kasstroom investeringsactiviteiten---3.246-1.481-2.2374.644
Kasstroom financieringsactiviteiten---7.099-5.804-4.667-11.548
Kasstroom algemeen---2.3731.7731.205-151
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by