UNILEVER
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--31.02929.49328.40127.433
Materiële vaste activa--12.06210.34710.41111.673
Financiële vaste activa--874642675673
Vaste activa--48.37643.97543.30242.545
Voorraden--4.1644.3013.9624.278
Debiteuren--4.9164.3503.4393.329
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--4.1853.2303.3173.382
Vlottende activa--16.43015.48116.98313.884
Totaal activa--64.80659.45660.28556.429
 
Passiva
Gewoon kapitaal--13.19211.57213.62916.354
Preferent kapitaal---4.685-4.915-4.215-3.069
Aandeel van derden--694720758626
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--29.94227.39222.72118.893
Crediteuren--9.1909.1218.2178.591
Bank--4.6913.2357.9685.450
Overige korte schulden--6.1995.7975.7865.551
Kortlopende schulden--20.97819.77223.17720.556
Totaal passiva--64.80659.45660.28556.429
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8.1096.7537.2927.047
Kasstroom investeringsactiviteiten---2.2374.644-5.879-3.188
Kasstroom financieringsactiviteiten---4.667-11.548-1.433-3.073
Kasstroom algemeen--1.205-151-20786
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by