Eurocommercial Properties
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa00000
Materiële vaste activa3.8523.7963.8773.5383.283
Financiële vaste activa10110810910891
Vaste activa3.9533.9053.9873.6463.374
Voorraden0009820
Debiteuren6139403533
Overige vlottende activa00101
Effecten en liquide middelen72773478124
Vlottende activa13311674211177
Totaal activa4.0864.2204.0613.8573.551
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.7491.9071.9401.9741.792
Preferent kapitaal9811.0651.101948821
Aandeel van derden610000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.9472.0831.8661.5231.497
Crediteuren7587797678
Bank253143175285184
Overige korte schulden00000
Kortlopende schulden329230255360262
Totaal passiva4.0864.2204.0613.8573.551
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten761111088687
Kasstroom investeringsactiviteiten125-144-388-175-314
Kasstroom financieringsactiviteiten-1976423744182
Kasstroom algemeen431-43-46-45
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by