Close sub menu
Eurocommercial Properties
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020
 
Activa
Immateriële vaste activa----
Materiële vaste activa35
Financiële vaste activa3.8413.903
Vaste activa3.8563.933
Voorraden----
Debiteuren----
Overige vlottende activa----
Effecten en liquide middelen5660
Vlottende activa170154
Totaal activa4.0264.087
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.9581.886
Preferent kapitaal1.0631.007
Aandeel van derden6260
Groepsvermogen----
Voorzieningen----
Langlopende schulden1.6841.827
Crediteuren----
Bank217205
Overige korte schulden96109
Kortlopende schulden323314
Totaal passiva4.0264.087
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten96147
Kasstroom investeringsactiviteiten14147
Kasstroom financieringsactiviteiten-115-300
Kasstroom algemeen-5-5
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by