Close sub menu
Vastned
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa01000
Materiële vaste activa2121.5771.526
Financiële vaste activa1.4411.4751.57300
Vaste activa1.4431.4771.5751.5771.527
Voorraden------465
Debiteuren910493
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen11122
Vlottende activa1226121470
Totaal activa1.4541.5031.5871.5911.598
 
Passiva
Gewoon kapitaal713737794830839
Preferent kapitaal149173230263271
Aandeel van derden7981899395
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden637654612505634
Crediteuren------21
Bank49711417
Overige korte schulden2121212022
Kortlopende schulden26309216330
Totaal passiva1.4541.5031.5871.5911.598
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4429384145
Kasstroom investeringsactiviteiten169-41487
Kasstroom financieringsactiviteiten-60-38-34-56-131
Kasstroom algemeen00-1-11
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by