Close sub menu
Wereldhave
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--0011
Materiële vaste activa--4563.282
Financiële vaste activa--1.9392.5782.90728
Vaste activa--1.9642.6002.9483.311
Voorraden----------
Debiteuren--13242253
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--276721126
Vlottende activa--6714085199
Totaal activa--2.0372.7433.0433.510
 
Passiva
Gewoon kapitaal--8671.1241.3201.744
Preferent kapitaal---884-627-432-7
Aandeel van derden--229210231231
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--7161.0321.2291.077
Crediteuren--121589
Bank--142282168339
Overige korte schulden--67707398
Kortlopende schulden--226376264458
Totaal passiva--2.0372.7433.0433.510
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--8097115152
Kasstroom investeringsactiviteiten--35039-70285
Kasstroom financieringsactiviteiten---471-91-150-324
Kasstroom algemeen---4046-105112
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by