Wereldhave
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20182017201620152014
 
Activa
Immateriële vaste activa11112
Materiële vaste activa3.2823.7763.8053.7283.285
Financiële vaste activa2821526754
Vaste activa3.3113.8003.8583.7973.340
Voorraden----------
Debiteuren5355424669
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen126144138119
Vlottende activa19912490123189
Totaal activa3.5103.9243.9483.9203.529
 
Passiva
Gewoon kapitaal1.7441.9291.9792.0151.823
Preferent kapitaal-7177228264321
Aandeel van derden231188182173153
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden1.0771.6321.6571.3931.183
Crediteuren996610
Bank3395545231173
Overige korte schulden98976989186
Kortlopende schulden458175130339369
Totaal passiva3.5103.9243.9483.9203.529
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten152139136133111
Kasstroom investeringsactiviteiten285-68-89-517-1.071
Kasstroom financieringsactiviteiten-324-98-44303983
Kasstroom algemeen112-273-8223
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by