Close sub menu
Hydratec Industries
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--28292118
Materiële vaste activa--76755846
Financiële vaste activa----300
Vaste activa--1091258366
Voorraden--26343124
Debiteuren--45343530
Overige vlottende activa--61841
Effecten en liquide middelen--5347
Vlottende activa--89908572
Totaal activa--199214168138
 
Passiva
Gewoon kapitaal--63635953
Preferent kapitaal---1494440
Aandeel van derden--0100
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--35493020
Crediteuren--17252516
Bank--243343
Overige korte schulden--40444845
Kortlopende schulden--1001027865
Totaal passiva--199214168138
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--2571014
Kasstroom investeringsactiviteiten---6-32-15-8
Kasstroom financieringsactiviteiten---18-520
Kasstroom algemeen--1-30-36
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by

Nieuw: donkere weergave

Het FD is nu ook beschikbaar in een donkere weergave. Omdat uw apparaat is ingesteld op donkere modus, hebben we dat al voor u aangepast.

Liever een lichte weergave? Pas uw voorkeuren aan rechtsboven via het gebruikersmenu of onderaan in de pagina.

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie