ASML Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.6465.6455.7076.197
Materiële vaste activa--1.9991.5901.6011.687
Financiële vaste activa--1.3731.1911.247117
Vaste activa--10.4999.6069.1898.649
Voorraden--3.8093.4402.9582.781
Debiteuren--1.7871.4981.772700
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--4.7184.0343.2884.057
Vlottende activa--12.13110.5319.0078.557
Totaal activa--22.63020.13718.19617.206
 
Passiva
Gewoon kapitaal--12.59211.64110.6769.820
Preferent kapitaal--278285251602
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--5.3434.7044.1784.105
Crediteuren--1.062964837593
Bank--0025248
Overige korte schulden--3.5662.6402.3272.238
Kortlopende schulden--4.6943.7923.3423.281
Totaal passiva--22.63020.13718.19617.206
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--3.2763.0731.7991.666
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.158-492-1.209-3.188
Kasstroom financieringsactiviteiten---1.712-1.724-1.2091.964
Kasstroom algemeen--407857-620441
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by