Close sub menu
ASML Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa5.3985.5085.6785.6465.645
Materiële vaste activa4.1373.1482.8152.3231.727
Financiële vaste activa924893821833916
Vaste activa13.23612.04111.33710.4999.606
Voorraden7.2005.1794.5693.8093.440
Debiteuren5.3243.0281.3101.7871.498
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.3767.5907.3524.7184.034
Vlottende activa23.06518.19015.93012.13110.531
Totaal activa36.30030.23127.26722.63020.137
 
Passiva
Gewoon kapitaal8.81110.14113.86512.59211.641
Preferent kapitaal428334179278285
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden9.5067.7926.7995.3434.704
Crediteuren2.5652.1161.3781.062964
Bank74650915--0
Overige korte schulden12.4817.9353.9542.5261.729
Kortlopende schulden17.98412.2986.6044.6943.792
Totaal passiva36.30030.23127.26722.63020.137
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten8.48710.8464.6283.2763.073
Kasstroom investeringsactiviteiten-1.029-72-1.352-1.158-492
Kasstroom financieringsactiviteiten-7.138-9.892-753-1.712-1.724
Kasstroom algemeen3208822.522407857
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by