ASML Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--5.6785.6465.6455.707
Materiële vaste activa--2.8151.9991.5901.601
Financiële vaste activa--8211.3731.1911.247
Vaste activa--11.33710.4999.6069.189
Voorraden--4.5693.8093.4402.958
Debiteuren--1.3101.7871.4981.772
Overige vlottende activa--2.0241.4811.180634
Effecten en liquide middelen--7.3524.7184.0343.288
Vlottende activa--15.93012.13110.5319.007
Totaal activa--27.26722.63020.13718.196
 
Passiva
Gewoon kapitaal--13.86512.59211.64110.676
Preferent kapitaal--179278285251
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--6.7995.3434.7044.178
Crediteuren--1.3781.062964837
Bank--150025
Overige korte schulden----3.5662.6402.327
Kortlopende schulden--6.6044.6943.7923.342
Totaal passiva--27.26722.63020.13718.196
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--4.6283.2763.0731.799
Kasstroom investeringsactiviteiten---1.352-1.158-492-1.209
Kasstroom financieringsactiviteiten---753-1.712-1.724-1.209
Kasstroom algemeen--2.522407857-620
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by