Close sub menu
ASML Holding
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa5.5085.6785.6465.6455.707
Materiële vaste activa3.1482.8152.3231.7271.601
Financiële vaste activa893821833916982
Vaste activa12.04111.33710.4999.6069.189
Voorraden5.1794.5693.8093.4402.958
Debiteuren3.0281.3101.7871.4981.772
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen7.5907.3524.7184.0343.288
Vlottende activa18.19015.93012.13110.5319.007
Totaal activa30.23127.26722.63020.13718.196
 
Passiva
Gewoon kapitaal10.14113.86512.59211.64110.676
Preferent kapitaal334179278285252
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden7.7926.7995.3434.7044.178
Crediteuren2.1161.3781.062964837
Bank50915--025
Overige korte schulden7.9353.9542.5261.729--
Kortlopende schulden12.2986.6044.6943.7923.342
Totaal passiva30.23127.26722.63020.13718.196
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten10.8464.6283.2763.0731.799
Kasstroom investeringsactiviteiten-72-1.352-1.158-492-1.209
Kasstroom financieringsactiviteiten-9.892-753-1.712-1.724-1.209
Kasstroom algemeen8822.522407857-620
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by