Close sub menu
TomTom
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa--3105728271.009
Materiële vaste activa--66292634
Financiële vaste activa--9544
Vaste activa--4086469081.055
Voorraden--26252632
Debiteuren--8010093114
Overige vlottende activa--2341517
Effecten en liquide middelen--372437248121
Vlottende activa--570663587320
Totaal activa--9781.3091.4951.374
 
Passiva
Gewoon kapitaal--388666774752
Preferent kapitaal--128189252263
Aandeel van derden--0002
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--310313324281
Crediteuren--22475151
Bank--1512130
Overige korte schulden--27257332285
Kortlopende schulden--280330397338
Totaal passiva--9781.3091.4951.374
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten---2094229173
Kasstroom investeringsactiviteiten--74627-84-145
Kasstroom financieringsactiviteiten---30-759-15-48
Kasstroom algemeen--24-38130-20
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by
image/svg+xml

Browser niet ondersteund

De versie van uw browser wordt niet (meer) ondersteund vanwege mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarnaast kan het zijn dat een enkele functionaliteit op FD.nl niet beschikbaar of geoptimaliseerd is voor uw browser.

Wat kunt u doen?

We willen u een zo goed mogelijke ervaring bieden. Zorg er daarom voor dat u de nieuwste versie van één van de volgende browsers gebruikt: Chrome, Safari of Edge. Indien u dit niet zelf kunt, neem dan contact op met uw eigen IT-supportafdeling.

Meer informatie
Meer informatie