Royal Dutch Shell A
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20202019201820172016
 
Activa
Immateriële vaste activa--23.48623.5862.41823.967
Materiële vaste activa--238.349223.175226.380236.098
Financiële vaste activa--25.79728.40335.14939.207
Vaste activa--311.647301.712311.693324.706
Voorraden--24.07121.11725.22321.775
Debiteuren--30.21627.54130.72125.766
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--18.05426.74120.31219.130
Vlottende activa--92.68997.48295.40486.569
Totaal activa--404.336399.194407.097411.275
 
Passiva
Gewoon kapitaal--186.476198.646194.356186.646
Preferent kapitaal--13.33915.31115.97310.354
Aandeel van derden--3.9873.8883.4561.865
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--134.249118.847129.518148.939
Crediteuren--29.49730.35133.19628.069
Bank--15.06410.13411.7959.484
Overige korte schulden--28.37029.83127.52629.587
Kortlopende schulden--79.62477.81379.76773.825
Totaal passiva--404.336399.194407.097411.275
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--42.17953.08535.65020.615
Kasstroom investeringsactiviteiten---15.779-13.659-8.029-30.963
Kasstroom financieringsactiviteiten---35.211-32.548-27.086-771
Kasstroom algemeen---8.8116.878535-11.119
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by