Close sub menu
SHELL PLC
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in $ mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa25.70124.69322.82223.48623.586
Materiële vaste activa198.642194.932210.847238.349223.175
Financiële vaste activa27.22627.21225.67325.79728.403
Vaste activa277.086275.614288.573311.647301.712
Voorraden31.89425.25819.45724.07121.117
Debiteuren--34.71721.78130.21627.541
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen40.24636.97031.83018.05526.741
Vlottende activa165.938128.76590.69592.68997.482
Totaal activa443.024404.379379.268404.336399.194
 
Passiva
Gewoon kapitaal190.472171.966155.310186.476198.646
Preferent kapitaal21.13218.90912.75214.45116.615
Aandeel van derden2.1253.3603.2273.9873.888
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden129.116133.506146.780134.249118.847
Crediteuren79.35734.13622.66429.49730.351
Bank9.0018.21816.89915.06410.134
Overige korte schulden28.08438.83419.59118.32719.742
Kortlopende schulden121.31195.54773.95179.62477.813
Totaal passiva443.024404.379379.268404.336399.194
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten68.41445.10434.10542.17853.085
Kasstroom investeringsactiviteiten-22.448-4.761-13.278-15.779-13.659
Kasstroom financieringsactiviteiten-41.954-34.664-7.224-35.209-32.548
Kasstroom algemeen4.0125.67913.603-8.8106.878
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by