Close sub menu
NSI
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa00001
Materiële vaste activa45121
Financiële vaste activa1.2591.3381.2421.2631.203
Vaste activa1.2771.3561.2561.2731.211
Voorraden----------
Debiteuren1--------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen08010
Vlottende activa3122186
Totaal activa1.2801.3681.2581.2911.217
 
Passiva
Gewoon kapitaal887948854903733
Preferent kapitaal-102-41-135-86-256
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden290395374325446
Crediteuren23--------
Bank80113812
Overige korte schulden--24292426
Kortlopende schulden10325306337
Totaal passiva1.2801.3681.2581.2911.217
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten4337403953
Kasstroom investeringsactiviteiten4-26-2583-59
Kasstroom financieringsactiviteiten-69-3-4-123-1
Kasstroom algemeen-22811-1-7
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by