Close sub menu
NSI
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20212020201920182017
 
Activa
Immateriële vaste activa00011
Materiële vaste activa51211.073
Financiële vaste activa1.3381.2421.2631.2031
Vaste activa1.3561.2561.2731.2111.081
Voorraden----------
Debiteuren--------2
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen80107
Vlottende activa12218637
Totaal activa1.3681.2581.2911.2171.118
 
Passiva
Gewoon kapitaal948854903733673
Preferent kapitaal-41-135-86-256-408
Aandeel van derden00000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden395374325446410
Crediteuren----------
Bank11381211
Overige korte schulden2429242625
Kortlopende schulden2530633736
Totaal passiva1.3681.2581.2911.2171.118
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten3740395353
Kasstroom investeringsactiviteiten-26-2583-5986
Kasstroom financieringsactiviteiten-3-4-123-1-141
Kasstroom algemeen811-1-7-2
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by