Close sub menu
NSI
Kerncijfers & ratio's
Balans (bedragen in € mln)20222021202020192018
 
Activa
Immateriële vaste activa--0001
Materiële vaste activa--5121
Financiële vaste activa--1.3381.2421.2631.203
Vaste activa--1.3561.2561.2731.211
Voorraden----------
Debiteuren----------
Overige vlottende activa----------
Effecten en liquide middelen--8010
Vlottende activa--122186
Totaal activa--1.3681.2581.2911.217
 
Passiva
Gewoon kapitaal--948854903733
Preferent kapitaal---41-135-86-256
Aandeel van derden--0000
Groepsvermogen----------
Voorzieningen----------
Langlopende schulden--395374325446
Crediteuren----------
Bank--113812
Overige korte schulden--24292426
Kortlopende schulden--25306337
Totaal passiva--1.3681.2581.2911.217
 
Cash flow gegevens
Kasstroom operationele activiteiten--37403953
Kasstroom investeringsactiviteiten---26-2583-59
Kasstroom financieringsactiviteiten---3-4-123-1
Kasstroom algemeen--811-1-7
Omzet
Winst
Werknemers
Streaming koersen zijn real-time. Powered by